Hva skal til for å få legeerklæring/sykemelding pga sykdom og fravær?                                                    

 

 

- Ta kontakt med fastlege den første sykdomsdagen. Legeerklæring gjelder fra den dagen du tar kontakt, og den gjelder ikke uten en påfølgende legeundersøkelse. 

- Du vil datildelt en legetime så fort som mulig, enten samme dag eller første ledige time og vil gjelde fra den dagen du tar kontakt. Legeerklæringer/sykemeldinger skrives som hovedregel ikke uten at du som pasient/elev blir undersøkt og vurdert.